Privacybeleid

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke:

De Algemeen Directeur, wettelijk vertegenwoordiger

Gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris AVG
Dhr. de Algemeen Directeur
SIDEME SA
71 Rue Paul-Vaillant-Couturier
92300 Levallois-Perret cedex
E-mail: RGPD@sideme.fr

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

De onderneming Le Chai verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens nooit mee te delen voor andere commerciële doeleinden of activiteiten dan voor de wijnkasten van Le Chai.

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Ze kunnen op ieder moment verwijderd worden indien u hierom vraagt.

Dhr. de Algemeen Directeur van SIDEME SA zal de enige beheerder van uw privégegevens zijn.

U kunt ons op ieder moment vragen uw gegevens te verwijderen door te mailen naar:

RGPD@sideme.fr

Données conservées

Le Chai bewaart de volgende gegevens:
naam, voornaam, type klant, bedrijf, e-mail, adres, bericht

Bewaring van de persoonsgegevens

Duur

Persoonsgegevens worden enkel op verzoek verwijderd.

Recht op het verbeteren van de gegevens

Persoonsgegevens kunnen op eenvoudig verzoek van de betrokkene gecorrigeerd of verwijderd worden mits een identiteitsbewijs wordt voorgelegd.

Procedure voor het recht op toegang

De betrokkene moet per post of mail contact opnemen met de AVG-functionaris en een identiteitsbewijs voorleggen. Hij zal binnen de 72 uur bericht krijgen over de aard van de bewaarde gegevens en een attest ontvangen voor het niet-gebruik van diens persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Desgewenst kan hij ook toegang krijgen tot zijn gegevens om deze te corrigeren of te verwijderen. Wanneer de wijzigingen op verzoek van de betrokkene worden aangevraagd, zal hem een attest bezorgd worden ter verwijdering of rechtzetting van de gegevens.

Contactformulieren

Uw persoonsgegevens worden verzameld via een contactformulier. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te contacteren
  • Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Beveiliging formulier

Deze website wordt beveiligd door middel van reCAPTCHA. Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een analysedienst voor websites, geleverd door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen (door uw browser) en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Ingeval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres echter van tevoren worden gecomprimeerd door Google, in de lidstaten van de Europese Unie of in de andere staten die deelnemen aan het Verdrag van de Europese Economische Gemeenschap. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en vervolgens gecomprimeerd. Google zal deze informatie namens de eigenaar van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over bezoekersactiviteiten samen te stellen en om gegevens aan derden te verstrekken met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google koppelt het IP-adres dat uw browser verzendt als onderdeel van Google Analytics niet aan andere Google-gegevens. U kunt de installatie en het gebruik van cookies uitschakelen door eenvoudigweg de software van uw internetbrowser zodanig in te stellen. Wij waarschuwen u echter dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van de website op een optimale manier kunt gebruiken. U kunt echter voorkomen dat uw persoonlijke gegevens (inclusief uw IP-adres) gegenereerd door cookies, het gebruik van de website en de exploitatie van deze gegevens door Google worden geregistreerd door deze browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt de registratie van gegevens door Google Analytics verhinderen door te klikken op deze link. Op uw website zal een ‘opt-out cookie’ geplaatst worden waardoor u niet meer gevolgd zal worden tijdens het navigeren op deze site.

U vindt meer info over het Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics onder de rubriek Over Google Analytics. Houd er rekening mee dat op deze website de Google Analytics-code ‘gat._anonymizeIp ();’ werd toegevoegd om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (IP-masking).

Beveiliging

Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen door middel van organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en met name te beletten dat deze gegevens vervormd of beschadigd worden, of toegankelijk worden voor onbevoegde derden.

Cookies

Cookies zijn vaak gecodeerde tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser. Ze worden aangemaakt wanneer de browser een bepaalde website opent. De website verzendt dus de gegevens naar de browser die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker naar dezelfde website terugkeert, zal de browser dit bestand ophalen en verzenden naar de server van de website.

We kunnen twee soorten cookies met verschillende doeleinden onderscheiden: technische cookies en advertentiecookies.

  • Technische cookies worden gebruikt om het navigeren te vergemakkelijken en bepaalde functies uit te voeren. Technische cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de gegevens in een formulier of de voorkeuren van een gebruiker te onthouden m.b.t. de taal of de vormgeving van een website, indien zulke opties voorhanden zijn.
  • Advertentiecookies worden niet enkel aangemaakt door de website waarop de gebruiker navigeert, maar ook door andere websites die reclame, advertenties, widgets en dergelijke tonen op de weergegeven pagina. Deze cookies worden met name gebruikt om doelgerichte advertenties te tonen oftewel advertenties die bepaald worden in functie van de browser van de gebruiker.

Wij gebruiken geen advertentiecookies. Mochten we deze in de toekomst toch gebruiken, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen zodat u deze cookies desgewenst kunt uitschakelen.

We brengen ook in herinnering dat u cookies kunt weigeren door dit zo in te stellen in uw browser. Een weigering kan echter de goede werking van de site verhinderen.

Aanvaarding

Wanneer u beslist om uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor de inzameling en het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen in onderhavig charter en de geldende wetgeving.

Toegang tot uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, gegevensbestanden en vrijheden beschikt u over het recht op communicatie en in voorkomend geval het rechtzetten of verwijderen van uw persoonsgegevens via uw account in de Applicatie. U kunt zich ook richten tot:

We brengen in herinnering dat iedereen zich om gegronde redenen kan verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.